Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας εξέτασε και ενέκρινε χθες τη μηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής και αποφάσισε τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον στο 2,25%. 

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και κατόπιν συζητήσεων για τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.