Η αποτυχία οικονομικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να βλάψει την «ουσιαστική συνοχή» της Ευρωζώνης, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι.

Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, ο Ντράγκι κάλεσε τα κράτη της Ευρωζώνης να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους για την υποστήριξη των αδύναμων χωρών - μελών, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που επρόκειτο να υπάρξουν.

«Η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων διεύρυνε τις αποκλίσεις μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωζώνης. Εάν συνεχιστεί αυτό, μπορεί να φτάσει σε επίπεδα απειλής της απαραίτητης συνοχής της Ένωσης. Αυτό θα έχει δυνητικά καταστροφικές συνέπειες ... για όλα τα μέλη», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ.

Ο Ντράγκι επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός επιμερισμού του κινδύνου, ώστε να μειώνεται το κόστος προσαρμογής για τις χώρες και να προλαμβάνονται τα υφεσιακά φαινόμενα. Κάλεσε μάλιστα τις χώρες να προστατεύσουν την ένωση, τονίζοντας ότι το να μοιράζονται το ίδιο νόμισμα, δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ενστάσεις των ευρωσκεπτικιστών.

«Όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα έπρεπε να είναι ικανές να ευημερούν ανεξάρτητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μια οικονομία θα έπρεπε να είναι ευέλικτη ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται (τα πεδία όπου υπάρχουν) τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, για να επωφελείται από την ενιαία αγορά», ανέφερε ο Ντράγκι.

«Θα έπρεπε να είναι σε θέση να κατανέμουν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά και να δημιουργούν ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε οι οικονομίες τους να προσελκύουν κεφάλαια και να δημιουργούν αρκετή απασχόληση», συνέχισε.

«Και θα έπρεπε να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να αντιδρούν με ταχύτητα στα βραχυπρόθεσμα (οικονομικά) σοκ, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής των μισθών ή της ανακατανομής πόρων από κάποιους τομείς σε κάποιους άλλους», υποστήριξε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρώπης δεν ανέφερε συγκεκριμένα σε ποιες χώρες θεωρεί ότι θα όφειλαν να γίνουν αυτές οι «αναπροσαρμογές» του εργατικού κόστους, ούτε διευκρίνισε κατά ποιον τρόπο θα ήθελε οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να αποκαταστήσουν την «ευελιξία» στην οποία αναφέρθηκε.

Είπε πάντως πως η νομισματική ένωση, καίτοι «αμετάκλητη», παραμένει «πάντοτε ημιτελής» δίχως μια δημοσιονομική ένωση αλλά και χωρίς μια μεγάλη κινητικότητα των ανέργων που ζητούν εργασία πέραν των συνόρων.