Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της Aegean Airlines το εννεάμηνο του 2014, επηρεαζόμενα θετικά από την επιτυχή επέκταση του δικτύου καθώς και από τις συνέργειες με την Olympic Air.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου «τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 736 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 105,4 εκ. ευρώ, από 75,9εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 31% και ανήλθαν σε 78,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 60 εκατ. ευρώ το 2013».

H Aegean Airlines και η Olympic Air μετέφεραν 7,9 εκ. επιβάτες την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, 14% περισσότερους σε σχέση με το 2013, πετυχαίνοντας μέση πληρότητα της τάξεως του 79%. Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση ανήλθε σε 16%, με την αγορά να ανταποκρίνεται θετικά στους χαμηλότερους προσφερόμενους ναύλους. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 12%, με την κύρια βάση της Αθήνας να παρουσιάζει αύξηση 18%, λόγω της σημαντικής επέκτασης του δικτύου αλλά και της δυναμικής ανάκαμψης του εισερχόμενου τουρισμού στην πρωτεύουσα.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας βελτιώθηκαν σε 124 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της μητρικής να διαμορφωθούν σε 264 εκατ. ευρώ την 30.09.2014 παρά την επιστροφή κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2014 αλλά και τις σημαντικές προκαταβολές προς την Airbus μετά την πρόσφατη παραγγελία αεροσκαφών.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Η σταδιακή υλοποίηση των συνεργειών με την Olympic Air, o αποτελεσματικός επανασχεδιασμός του δικτύου που απέφερε βελτιωμένη συνδεσιμότητα υποστηρίζοντας πλέον ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η αυξημένη τουριστική ζήτηση συνέβαλαν στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει την στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε και σημειώθηκε παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό αλλά και με σημαντική κάμψη της αγοράς της Ρωσίας».