Κύπρος και Ελλάδα επικύρωσαν, με την υπογραφή Μνημονίου, τη δέσμευσή τους για ενίσχυση και ανάπτυξη της συνεργασίας τους στον τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Έλληνας υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των διμερών τους σχέσεων και της μεταξύ τους συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της πολιτικής για τις ΜμΕ, στην ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, υποδομής πληροφορικής και εμπειρογνωμοσύνης που αφορούν στον τομέα των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου συμφωνήθηκε η δωρεάν παραχώρηση από την Ελλάδα στην Κύπρο του περιγράμματος (template) της ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης Startup Greece, στη βάση του οποίου θα δημιουργηθεί ίδιου τύπου πλατφόρμα. Η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας αποσκοπεί στην πληροφόρηση, δικτύωση και συνεργασία όλων των αρμοδίων Αρχών και των επιχειρήσεων και αναμένεται να αποτελέσει το κύριο διαδικτυακό εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Κύπρο.