Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χορηγεί δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Οι πιστώσεις αφορούν συγχρηματοδότηση έργων προτεραιότητας που στηρίζονται από ευρωπαϊκά κεφάλαια, στη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στους τομείς των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μεταφορών) και του περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας Βλάντισλαβ Γκοράνοφ επεσήμανε ότι η συμφωνία είναι μια καλή βάση για μελλοντική συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Όπως ανακοινώθηκε, το δάνειο της ΕΤΕπ, θα συγχρηματοδοτήσει έργα προτεραιότητας συνολικής επενδυτικής αξίας 4,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

 Αυτή η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος της βουλγαρικής οικονομίας, θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.