Η Κομισιόν έδωσε διορία στη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο έως το Μάρτιο για να μειώσουν το έλλειμμα στους προϋπολογισμούς τους.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για τα σχέδια των προϋπολογισμών του 2015 των χωρών-μελών της ευρωζώνης (πλην της Ελλάδας και της Κύπρου που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής). 

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι προϋπολογισμοί πέντε κρατών μελών (Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σλοβακία) συνάδουν με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ οι προϋπολογισμοί τεσσάρων κρατών-μελών (Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία και Φιλανδία) είναι «σε γενικές γραμμές συμβατοί» με τους κανόνες του Συμφώνου.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι επτά κράτη-μέλη (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Αυστρία και Πορτογαλία) διατρέχουν «κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» και ζητά από τις χώρες αυτές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι οι προϋπολογισμοί τους το 2015 θα είναι συμβατοί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, των οποίων τα δημοσιονομικά στοιχεία βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση, η Επιτροπή τονίζει ότι θα επανεξετάσει τη δημοσιονομική τους θέση στις αρχές Μαρτίου 2015.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι τρεις αυτές χώρες έχουν δεσμευθεί, σε επίπεδο πρωθυπουργών, «να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν, στις αρχές του 2015, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους μεσοπρόθεσμα».