Παραγγελίες ύψους 12 εκατ. δολαρίων από κορεατικά ναυπηγεία έχει αποδώσει ως τώρα η συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών, στις ελληνικές εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών Π. Μίχαλος στο συνέδριο «Greek Exports Conference 2014», πρέπει να υπάρχει  συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών. 

Υπογράμμισε τη σημασία της βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την εμπέδωση της αξιοπιστίας της χώρας, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται έμφαση στην υιοθέτηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποτελούν αναγκαίο όρο για την διαμόρφωση ασφαλούς πλαισίου επιχειρηματικής δράσης.