Μείωση παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι εξαγωγές στην Αλβανία όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας.

Από την έκθεση προκύπτει ότι η μεγαλύτερη μείωση στις εξαγωγές καταγράφεται στην ομάδα «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα», με 27,9%.

Μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των εξαγωγών καταγράφουν οι ομάδες «μηχανημάτων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών» με 33,7%, «Κλωστοϋφαντουργίας και της υποδηματοποιίας» με 25,3% και «Δέρμα και τεχνουργήματα» με 23,7%.

Τον Οκτώβριο του 2014 οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 52 δισεκατομμύρια λεκ αυξημένα κατά 10,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2013 και 8,9% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2014.

Μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών σημείωσαν οι ομάδες: «Μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά» με 41,1%, «χημικά και πλαστικά» με 15,4% και «Δέρμα και τεχνουργήματα» με 14,9%.