Την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης έλαβε η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ. 

Σύμφωνα με την απόφαησ που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος η εταιρεία ΕΛΒΑΛ θα απορροφήσει την εταιρεία ΕΤΕΜ. 

Οι δύο εταιρείες είχαν ενημερώσει σχετικά από τις 25 Νοεμβρίου το υπουργείο και η σχετική απόφαση θα καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και η ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.