Η σύνταξη Ιανουαρίου του ΟΑΕΕ θα καταβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού αντι για τις 2 Ιανουαρίου η καταβολή θα γίνει στις 19 Δεκεβρίου. 

Η πληρωμή αυτή αφορά τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και τους συνταξιούχους των Τομέων (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ & ΤΕΑΠΥΚ).