Η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως ναυτιλιακών δανείων, η δόμηση και η έκδοση της οποίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Citi, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
 
Τα βασικά σημεία της εν λόγω συναλλαγής είναι:

- Χρηματοδότηση άνω των 500 εκατ. δολ. άνευ δικαιώματος αναγωγής.
- 5ετής χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό επιτόκιο.
- Πρώτη ελληνική συναλλαγή τιτλοποιήσεως σε επενδυτές από το 2008.
- Καινοτόμος συναλλαγή, ως μία από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων σε διεθνές επίπεδο.
 
Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή τιτλοποιήσεως από ελληνική τράπεζα με τοποθέτηση σε επενδυτές από το 2008 και συγχρόνως, για μία από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων παγκοσμίως.
 
Η καινοτόμος αυτή συναλλαγή προσφέρει στην τράπεζα χρηματοδότηση σε δολάρια για έναν από τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς της, ενώ παράλληλα διαφοροποιεί τις πηγές αντλήσεως και ενδυναμώνει τη ρευστότητα του ομίλου.
 
O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής για σκοπούς αντλήσεως ρευστότητας, σε συνεργασία με έναν από τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και το ναυτιλιακό πελατολόγιό της».

TAGS