Στην Alpha Bank απένειμε το Βραβείο "Τράπεζα της Χρονιάς" στην Ελλάδα για το 2014, το περιοδικό ''The Banker'', η κορυφαία τραπεζική και οικονομική έκδοση σε παγκόσμιο επίπεδο και μέλος του Ομίλου Financial Times, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, την 27 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή του “The Banker”, το Βραβείο απενεμήθη στην Alpha Bank λόγω της εντυπωσιακής ανακάμψεως στη λειτουργική απόδοση της Τραπέζης και της ισχυρής κεφαλαιακής θέσεως που κατέχει, ανάμεσα στις Ελληνικές τράπεζες.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε:

“Το Βραβείο αυτό αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση των επιμόνων προσπαθειών όλων των Εργαζομένων στην Τράπεζά μας για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Σε συνέχεια της Συνολικής Αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, είναι σαφές ότι ξεχωρίζουμε ως η Ελληνική Τράπεζα με την καλύτερη ποιότητα κεφαλαιακής βάσεως, η οποία αποδεικνύει την ικανότητά μας να λειτουργήσουμε ως βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Εφεξής, επικεντρωνόμεθα στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως και στην αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, στοχεύοντας στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης”.

TAGS