Το τραπεζικό σύστημα ανέκτησε τις δυνάμεις του και είναι έτοιμο να βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς.

Σε ομιλία του στο ο κ. Ζανιάς ανέφερε:

«Η εξωστρέφεια της οικονομίας θα αποτελεί, εφεξής, σημαντικό πυλώνα της νέας αναπτυξιακής πορείας που ήδη ξεκίνησε στη χώρα. Η ανάκτηση των δυνάμεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με τον πιο ανεξάρτητο τρόπο από τα stress tests που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σύμφωνα με τα οποία καμία από τις ελληνικές τράπεζες, που εποπτεύονται από τη ΕΚΤ, δεν χρειάζεται πρόσθετα κεφάλαια».

«Οι ελληνικές τράπεζες, μέσα από συγχωνεύσεις, σημαντικές μειώσεις λειτουργικού κόστους, δύο ανακεφαλαιοποιήσεις καθώς και από την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης που έχουν, διαθέτουν αυτήν τη στιγμή μια πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία σε όρους βασικών κεφαλαίων CET1 φτάνει το 15,7%, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, με βάση το βασικό δυναμικό σενάριο του stress test της ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες θα διαθέτουν το 2016 πλεόνασμα κεφαλαίων 11 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε βασικό δείκτη κεφαλαίων (CET1) 13%, όταν το απαιτούμενο είναι 8%» υποστήριξε ο κ. Ζανιάς και προσέθεσε

«Στον τομέα της ρευστότητας, οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις έχουν σταθεροποιηθεί μετά την σημαντική αύξηση που είχαν από τα μέσα του 2012 και το 2013, ενώ έχει υπάρξει πλήρης απαγκίστρωση από τον ELA και η έκθεση στο Ευρωσύστημα μειώθηκε στα 42 δισ. ευρώ από τα 118 δισ.π ου ήταν το 2012».