Σε αναβάθμιση του κρατικού αξιόχρεου της Ιρλανδίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.

Ειδικότερα, ο οίκος αναβάθμισε το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της χώρας σε A/A-1 από A-/A-2, με σταθερή προοπτική.

Ο οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αναμένει ταχεία οικονομική ανάπτυξη στην Ιρλανδία, η οποία θα βελτιώσει τη δημοσιονομική της θέση.

Ο S&P επισημαίνει ακόμη ότι θεωρεί σταθερή την προοπτική λόγω της βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης στην Ιρλανδία, της πρόσβασής της στις κεφαλαιαγορές και την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.