Σειρά προτάσεων για ενίσχυση των εμπορικών δεσμών Ελλάδας – Τουρκίας πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας.

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Τουρκίας, ο κ. Φέσσας πρότεινε κοινές επενδύσεις από ελληνικές και τουρκικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, τις πρώην χώρες της Σοβιετικές Ένωσης και την Αφρική, και μείωση των εισαγωγικών δασμών στην Τουρκία, που εμποδίζουν την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου.

Ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα (κυρίως πετρελαιοειδή). Ο όγκος του διμερούς εμπορίου το 2013 ανήλθε σε 4,32 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2012, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 η Τουρκία απορρόφησε το 13% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο, σημείωσε ο κ. Φέσσας, οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν περίπου το 2% των συνολικών τούρκικων εισαγωγών, άρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στον τομέα των επενδύσεων, επισήμανε ότι περισσότερες από 2.000 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σήμερα στην Τουρκία και ότι με στοιχεία του Νοεμβρίου του 2014, οι ελληνικές επενδύσεις προσεγγίζουν τα 6,5 δισ. ευρώ. Οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα περιορίζονται στις τράπεζες, στα έπιπλα, στην ένδυση, στις μαρίνες και στη χαρτοβιομηχανία. Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής τουρκική επένδυση έγινε το 2013, από την τουρκική D-MARINE, που συμμετείχε στο σχήμα που πλειοδότησε με 400 εκατ. ευρώ στον διαγωνισμό για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

«Η ενίσχυση κοινοπρακτικών σχημάτων για σημαντικά έργα υποδομής (π.χ. ΑΠΕ, κατασκευές, μεταφορικές υποδομές, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, ΤΠΕ, κ.λπ.), είτε στο εσωτερικό της Τουρκίας είτε σε χώρες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. Βαλκάνια, πρώην Σοβιετικές χώρες, υπο-σαχάρια Αφρική, κ.λπ.) είναι προς όφελος και των δυο επιχειρηματικών κοινοτήτων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Επισήμανε, τέλος, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος μια παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σήμερα όμως παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως ακριβώς και η Τουρκία περίπου πριν από 15 χρόνια.