Αυξητικά κινήθηκαν τον Οκτώβριο εφέτος τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.272,3 εκατ. ευρώ έναντι 4.191,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 3,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.511,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.347,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 3,6%)