Σε φάση υποανάπτυξης βρίσκεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας παρά τη σημαντική αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, έως και το 2008, η διείσδυση του κλάδου ζωής ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένη.

Όσον αφορά τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά, όχι λόγω του διαθέσιμου και του κατά κεφαλήν εισοδήματος, αλλά σε θέματα κουλτούρας, νοοτροπίας και παιδείας, αναφέρεται στη μελέτη.

Ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός αναλφαβητισμός αποτελούν σημαντικές αιτίες για την περιορισμένη αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών και τον προγραμματισμό τους για θέματα συνταξιοδότησης και υγείας.

Σημαντικά οφέλη, για όλους του εμπλεκομένους στην ασφαλιστική αγορά και ιδίως στον χώρο της υγείας, ενδέχεται να προκύψουν μέσω συνεργασιών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπως συμβαίνει και με τα παραδείγματα του εξωτερικού, από χώρες όπως η Ολλανδία (που αξιολογείται με το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη), η Γερμανία, Ισπανία, η Δανία και η Ρουμανία.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο τομέας της υγείας παρουσιάζει μία ιδιαίτερη δυναμική διεθνώς και στην Ελλάδα αποτελεί έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες.