Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με αποφασιστικότητα ζητεί το Eurogroup από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ανακοίνωση που υιοθέτησε για 16 σχέδια προϋπολογισμού του 2015 χωρών-μελών της Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αξιολογήθηκαν σήμερα, καθώς υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι επτά κράτη μέλη διατρέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, οι τέσσερις σε προληπτικό σκέλος (Μάλτα, Αυστρία, Βέλγιο και Ιταλία) και οι τρεις σε διορθωτικό σκέλος (Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία) ενώ ειδικά για το Παρίσι, τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες συμφωνήθηκε, όπως είχε ζητήσει η Κομισιόν στην εισήγησή της, η επανεξέταση της κατάστασης τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Γαλλία το Eurogroup τονίζει ότι συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής πως το σχέδιο προϋπολογισμού είναι σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Ευρωζώνη τονίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Επιτροπής, η διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια της Γαλλίας το 2015 θα είναι 0,3% του ΑΕΠ , ενώ απαιτείται 0,8% του ΑΕΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Σε αυτή τη βάση, όπως αναφέρει το Eurogroup, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για να καταστεί δυνατή η βελτίωση της διαρθρωτικής προσπάθειας, προκειμένου να συμμορφωθεί το Παρίσι με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά την Ιταλία το Eurogroup συμφώνησε με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους είναι επίσης σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). «Ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και το πολύ χαμηλό ποσοστό του πληθωρισμού έχουν περιπλέξει την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς στη μείωση του χρέους και την πλήρη συμμόρφωση με τον κανόνα του χρέους φαίνονται πολύ απαιτητικές σε αυτό το σημείο, το υψηλό επίπεδο του χρέους εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ανησυχίας», επισημαίνουν οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ.