Κάλεσμα για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων απηύθυνε ο  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σε έκθεση του ο ΟΟΣΑ επεσήμανε πως το μεγάλο εισοδηματικό χάσμα έχει «αρνητικές και στατιστικά σημαντικές συνέπειες» για την ανάπτυξη, αφού το διευρυνόμενο χάσμα πλουσίων-φτωχών συχνά απλώς αποκρύπτει τη μείωση του εισοδήματος για τους πάντες, πλην των πλουσιότερων.

Ο παράγοντας που έχει «τις μεγαλύτερες συνέπειες στην ανάπτυξη είναι η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της κατώτερης μεσαίας τάξης και των φτωχών νοικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία», αναφέρεται στην έκθεση, η οποία βασίζεται ιδίως σε προσαρμοσμένα για τη συγκυρία δεδομένα μιας περιόδου 30 ετών από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες και τις πολύ ανεπτυγμένες οικονομίες.

«Έπεται το ότι οι πολιτικές για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων δεν θα έπρεπε να επιδιωχθούν μόνο για να βελτιωθούν τα κοινωνικά αποτελέσματα, αλλά και για να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη» τονίζει η έκθεση.

Για να μειωθούν οι ανισότητες, οι χώρες πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση και να αναδιανείμουν πλούτο μέσω της φορολογίας και άλλων μεταβιβάσεων, προστίθεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ