Νέες προτάσεις κατέθεσε για την ανεργία των νέων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Η ανάπτυξη από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας ειδικά σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης όπου η υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων προϋπήρχε της κρίσης» σημειώνει το ΔΝΤ.

Το Ταμείο προτείνει «περιορισμό της προστασίας» των μονίμων εργαζομένων και τη «διατήρηση υπό έλεγχο» του κατώτατου μισθού, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να βελτιώσουν την απασχόληση των νέων και ότι «οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλουν στη μείωση της επίμονα (υψηλής) ανεργίας των νέων».

Επίσης στην έκθεση παρουσιάζεται ως «ανησυχητικό στοιχείο» το γεγονός ότι το 40% των νέων ανέργων μεταξύ των ηλικιών 15 έως 24 ετών δεν έχουν δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο και υποστηρίζεται ότι πρέπει να γίνονται περισσότερα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΔΝΤ επαναλαμβάνει επίσης τη θέση ότι «για την αναβίωση της ανάπτυξης απαιτείται ισχυρή υποστήριξη για αύξηση της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρωζώνη κι αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη στις ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω της χαλαρής νομισματικής πολιτικής».