«Η απαλλαγή των ακινήτων που ανήκουν στην ΤτΕ από κάθε άμεσο και έμμεσο φόρο, δασμό, τέλος κ.λ.π. έχει επιβεβαιωθεί από σειρά αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, αλλά και από το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο», επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος απαντώντας σε σημερινά δημοσιεύματα, τα οποία κάνουν λόγο για την υποβολή αιτήματος του διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα, προκειμένου να εξαιρεθούν τα ακίνητά της από τον ΕΝΦΙΑ.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι το ίδιο θεσμικό πλαίσιο απαλλαγών ισχύει και για τις κεντρικές τράπεζες των περισσοτέρων χωρών - μελών της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η διεθνής πρακτική προβλέπει την πληρωμή στο κράτος μερίσματος επί των καθαρών κερδών των κεντρικών τραπεζών. Στην περίπτωση της κεντρικής Τράπεζας ισοδυναμεί με ποσοστό 88% επί των καθαρών κερδών της.

Σημειώνει, επίσης, ότι στην πράξη η ΤτΕ, αντί να καταβάλει φόρους, «πληρώνει ετησίως μέρισμα, το οποίο καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο».

Τέλος, υπενθυμίζει ότι το Δημόσιο έλαβε στη χρήση του 2013 το ποσό των 817.800.000 ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τονίζει ότι «δεν τίθεται καν θέμα διακριτικής μεταχείρισης υπέρ των λοιπών, πλην του Δημοσίου, μετόχων, ενόψει του ότι οι τελευταίοι συστηματικά εισπράττουν πάντοτε μέρισμα, το οποίο ουδέποτε υπερβαίνει, βάσει του Καταστατικού, το ελάχιστο καταβλητέο 12%».