Αυξήθηκε ελαφρά η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ρευστότητα που είχαν αντλήσει τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα από την ΕΚΤ αυξήθηκε στα 44,9 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου από 43,9 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας (ELA) παραμένει ανενεργός τους τελευταίους μήνες.