Την ανάγκη να γίνουν πιο οργανωμένες οι μικρές επιχειρήσεις υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του εμπορίου.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις σημείωσε ότι «το οικονομικό ρίσκο της χώρας παραμένει συνδεδεμένο με το πολιτικό ρίσκο και όσο αυτό συμβαίνει, η προσπάθεια να ορθοποδήσουμε, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την πραγματική οικονομία θα ανακόπτεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όμως η οικονομική ζωή μιας χώρας σε ύφεση μπορεί κάλλιστα να βρεθεί σε αδιέξοδο όταν χάνονται ευκαιρίες και επικρατούν κομματικές προτεραιότητες».

Επεσήμανε ότι το 2015 η ανάκαμψη θα είναι περισσότερο εμφανής και δεν θα βασίζεται μόνο στην ιδιωτική κατανάλωση αλλά και στις επενδύσεις. Όμως, όπως είπε, αυτή βέβαια η πρόβλεψη δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.