Στο ποσό των 73,2 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στις εφορίες, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

Τα στοιχεία στάλθηκαν στην Βουλή έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Θωμάς Ψύρρας και αφορούσε στη διαφορά που παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί ποιο είναι το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ζητούσε επίσης να διευκρινισθεί γιατί τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν προσμετρούσαν 4 δισ. ευρώ υποχρεώσεις από τελωνεία. 

Στην απάντησή του ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης αναφέρει πως σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία του Κράτους (Απολογισμός-Ισολογισμός) το ύψος των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων εσόδων (εισπρακτέο υπόλοιπο) που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία

•    Την 31.12.2012 ανήλθε σε 59.216.053.528,39 ευρώ
•    Την 31.12.2013 ανήλθε σε 66.424.592.737,04 ευρώ
•    Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία μόνο για τις ΔΟΥ) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ

Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των ΔΟΥ, εμφανίζονται στον Απολογισμό, αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς του Ισολογισμού και το ύψος τους διαμορφώθηκε ως εξής:

•    Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ΔΟΥ ήταν 55.314.082.969,39 ευρώ
•    Την 31.12.2013 ήταν 62.411.369.695,04 ευρώ
•    Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ.

Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των Τελωνείων τηρούνται σε λογιστικά βιβλία τους (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) και το ύψος τους διαμορφώθηκε ως εξής:
•    Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ήταν 3.901.970.559 ευρώ
•    Την 31.12.2013 ήταν 4.013.223.042 ευρώ

Όπως εξηγεί ο κ. Χαρδούβελης, η μη εμφάνιση των εν λόγω στοιχείων στον Απολογισμό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Τελωνεία δεν έχουν δική τους αυτοτελή λογιστική υπόσταση και εμφανίζουν μόνο τα βεβαιωθένα και εισπραχθέντα στις λογιστικές καταστάσεις των Δ.Ο.Υ. υποστήριξης. 

«Η ορθή αντιμετώπιση σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋποθέτει επανασχεδιασμό των διαδικασιών και συντονισμό των συστημάτων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, κάτι το οποίο πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο νέου έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών. Επισημαίνει δε ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα καθότι ρυθμίσεις επιτρέπουν την τμηματική καταβολή με αποτέλεσμα την είσπραξη μέρους αυτών σε επόμενες χρονικές περιόδους. Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των ΔΟΥ την 1.11.2014 ανέρχεται σε 73,2 δισ. ευρώ (βασική οφειλή).