Τα επιτόκια μείωσε αιφνιδίως η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας.

Η Τράπεζα επικαλείται τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στην οικονομία η αδύναμη δραστηριότητα στον πετρελαϊκό κλάδο και οι μειωμένες τιμές πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή συνεδρίασή της, η Norges Bank αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο στο 1,25% από 1,5%, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν από τον Μάρτιο του 2012.