Ανάπτυξη 4,1% κατέγραψε το γ' τρίμηνο η ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, ο κλάδος που συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση αυτή του ΑΕΠ ήταν αυτός της μεταποιητικής βιομηχανίας, ο οποίος παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 16,6%.

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 1,7% το τρίτο τρίμηνο του 2014, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 67,9%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση κατά 13,6,%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,8%.

Όσον αφορά τα προηγούμενα τρίμηνα του 2014, το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο τρίμηνο και κατά 4,4% το δεύτερο τρίμηνο.