Το κρατικό αξιόχρεο της Βουλγαρίας υποβάθμισε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.

Ειδικότερα η Βουλγαρία υποβαθμίστηκε στη βαθμίδα BB+ από BBB-, με τον οίκο να επικαλείται την εξασθένηση του τραπεζικού τομέα της βαλκανικής χώρας και την τρωτότητα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού της τομέα.

Η χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες στη χώρα αύξησε το κρατικό χρέος της Βουλγαρίας, επισήμανε επίσης ο S&P, ο οποίος χαρακτηρίζει σταθερή την προοπτική της χώρας.

Η απόφαση του S&P να δοθεί στο κρατικό αξιόχρεο της Βουλγαρίας σταθερή προοπτική «εξισορροπεί τους κινδύνους που βλέπουμε από τις δυνητικές αδυναμίες που αυξάνονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα έναντι των ακόμη χαμηλών επιπέδων κρατικού χρέους», επισήμανε ο οίκος και πρόσθεσε «ενδέχεται να υποβαθμίσουμε περαιτέρω την αξιολόγηση εάν το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα χρειαστεί επιπλέον υποστήριξη από το δημόσιο».