Η Ελλάδα παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα παρουσίασε παρουσίασε αύξηση της απασχόλησης κατά 1,7%. Οι χώρες που εμφάνισαν αύξηση αλλά σε χαμηλότερη κλίμακα είναι η Λιθουανία ( +1,5%), η Πορτογαλία ( +1,4%). Αντιθέτως μείωση σημειώθηκε στην Λετονία (-1,7%), την Μάλτα (-0,8%), την Φινλανδία (-0,3%) και την Εσθονία (-0,2%).

Σε ετήσια βάση η αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν επίσης σημαντική το τρίτο τρίμηνο, ανεβαίνοντας από το -0,5% του δεύτερου τριμήνου, στο 1,6%.

TAGS