Διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 και μικρότερη ύφεση για το 2014 προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) στην τελευταία της έκθεση για την κυπριακή οικονομία.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι υπάρχει «θετική προοπτική» για έξοδο από την κρίση.

Σε σχέση με την πραγματική οικονομία σημειώνεται ότι οι εξελίξεις, αν και αρνητικές, διαφαίνονται να είναι καλύτερες από τις αναμενόμενες. Ενώ η πρόβλεψη της καταληκτικής δήλωσης της πέμπτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου από την τρόικα τον Ιούλιο του 2014 για το τρέχον έτος αναφερόταν σε ύφεση της τάξης του 4,2%, στις πιο πρόσφατες αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζεται συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,2% και 2,8%, αντίστοιχα. Σύμφωνα, δε, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ΚΤΚ εκτιμά ότι η συρρίκνωση θα είναι τελικά της τάξης του 2,6%.

Μικρή ανάκαμψη αναμένεται το 2015-2016, γύρω στο 0,8% και 2,1% αντίστοιχα. Οι πιστωτές εκτιμούν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί το 2015 κατά 0,4%.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε οριακά αρνητικά επίπεδα της τάξης του -0,1% το 2014, αντικατοπτρίζοντας την πορεία του ΑΕΠ και να είναι οριακά θετικός το 2015 και το 2016 φθάνοντας στο 0,2% και 1,3% αντίστοιχα.

Για το δημοσιονομικό έλλειμμα, σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή τους για την πέμπτη αξιολόγηση οι διεθνείς δανειστές τοποθετούσαν την πρόβλεψη για το 2014 στο 4,7% του ΑΕΠ.

Όμως, η πρόβλεψη αυτή , επισημαίνεται στην έκθεση, είναι ήδη ξεπερασμένη, όπως διαφαίνεται και από τις πιο αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται σε έλλειμμα της τάξης του 4,4% και 3%, αντίστοιχα. «Αυτές οι αναθεωρήσεις καθιστούν σχετικά πιο ευοίωνες και τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις για το 2015, νοουμένου φυσικά ότι θα συνεχιστεί η συνεπής και συνετή υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού», αναφέρεται στην έκθεση της ΚΤΚ.