Από το... ταμείο θα περάσουν 11.110 δημόσιοι υπάλληλοι που πήραν σύνταξη μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2014, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του εφάπαξ.

Σύμφωνα με τον «Τύπο της Κυριακής» μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουν εξοφληθεί με τα ποσά που δικαιούνται καθώς τα ονόματά τους και οι συνταξιοδοτικές τους αποφάσεις έχουν ήδη αποσταλεί εδώ και μερικές ημέρες με δύο CDs από το Γενικό Λογιστήριο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η λίστα περιέχει υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και άλλων νομικών προσώπων που υπέβαλαν αίτηση αποχώρησης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013 και πήραν την οριστική συνταξιοδοτική τους απόφαση μέχρι τις 5 και τις 20 Φεβρουαρίου του 2014.

Οι πληρωμές τους αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών και θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιανουαρίου του 2015.

Για όσους αποχώρησαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού για όλα τα ταμεία και όχι μόνο του Δημοσίου, που θα περιλαμβάνει τη λεγόμενη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος».