Διαπιστώσεις-σοκ κάνουν οι κυνικοί τεχνοκράτες του ΔΝΤ, σε έκθεσή τους, συστήνοντας στις χώρες της Ε.Ε. με υψηλή ανεργία (με την Ελλάδα να είναι μία από αυτές εμμέσως πλην σαφώς) να τον μειώσουν και να περικόψουν τα επιδόματα ανεργίας.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, με τίτλο «Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching for Solutions», οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου επισημαίνουν πως στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός ως ποσοστό του μέσου μισθού αυξήθηκε. 

«Το ποσοστό του κατώτατου μισθού σε σχέση με το μέσο μισθό παρέμεινε απαράλλαχτο για την πλειοψηφία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ αυξήθηκε στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. H εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση» τονίζουν και επισημαίνουν ότι ο μισθός αυτός των χαμηλά ειδικευόμενων δεν πρέπει να «πλησιάζει πολύ το μέσο μισθό που λαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων σε μία οικονομία».

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σήμερα ανέρχεται στα 586 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στα 1.022 ευρώ, συνεπώς αποτελεί το 57% του μέσου μισθού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Παράλληλα, θεωρούν ότι το υψηλότερο κόστος εργασίας- όπως αυτό προκύπτει και από την αύξηση του κατώτερου μισθού σε σχέση με το μέσο μισθό- σχετίζεται με υψηλότερη ανεργία, ειδικά στους νέους κατά 0,4- 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, επειδή οι νέοι προσλαμβάνονται σε τέτοιες θέσεις.

Οι αναλυτές διαχωρίζουν τις χώρες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της ανεργίας πριν και μετά την κρίση. Η Ελλάδα, μαζί με Ισπανία και Ιταλία, κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία, όπου η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη του μέσου όρου και πριν την κρίση.

Το ΔΝΤ προτείνει επίσης την μείωση των επιδομάτων ανεργίας, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, θεωρώντας ότι «τα υψηλά επιδόματα μειώνουν τη θέληση για εντατική αναζήτηση εργασίας ή την αποδοχή θέσεων εργασίας».