Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου επανέρχονται την Τρίτη, για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Η διαπραγμάτευση ξεκινά έπειτα από αναστολή 21 μηνών,  με τιμή εισαγωγής στα 0,24 ευρώ, όπως έχει καθοριστεί από την Τράπεζα.

Οι μετοχές, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία 0,10 ευρώ, θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά με νέο κωδικό ISIN CY0104810110, ΤΡΚΥ/BOCY.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται σε 8.922.377.345 μετοχές.