Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν η εταιρία πληροφορικής Data Communication και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος  ΑΚΜΗ, με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές λογισμικού, που έχουν υψηλή απήχηση στην αγορά των λογιστικών γραφείων, αλλά και των επιχειρήσεων γενικότερα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, οι σπουδαστές του τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης διδάσκονται τις εφαρμογές «Academia Financials Έσοδα-Έξοδα», «Premium HRM», καθώς και «WinEra ERP», οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την Data Communication και χρησιμοποιούνται από χιλιάδες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Η εκμάθηση των παραπάνω λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ενοτήτων «Μηχανογραφημένη Λογιστική» και «Φοροτεχνικά». 

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε online εξετάσεις προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση  «DC Certified Professional» από την Data Communication, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπου οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν απαραίτητο προσόν. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει.