Δεσμευτικές προσφορές από τρία επενδυτικά σχήματα κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα σχήματα:

  • DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.
  • ΕΛΙΑ Κατασκευαστική Α.Ε.
  • ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ακόμη, κατατέθηκαν δύο προσφορές στο πλαίσιο διαγωνισμού για την αξιοποίηση ακινήτου έκτασης 30 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

  • DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.
  • JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σε επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.