Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης Μπέζας, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα, της απαλλαγής δικαιούνται οι νέοι ασφαλισμένοι (όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/93), αρκεί να εργάζονται ως μισθωτοί και ο εργοδότης τους να τους «κολλάει» τουλάχιστον 25 ένσημα τον μήνα.

Από το 1992, η ασφαλιστική νομοθεσία έδινε δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους και διπλοαπασχολούμενους να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα: ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ. Με τη νέα ρύθμιση ωστόσο, ως προϋπόθεση τίθεται για το μισθωτό να εργάζεται για χρονικό διάστημα 25 ενσήμων το μήνα.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική και ως αποτέλεσμα αφαιρείται το δικαίωμα επιλογής ταμείου από τους μερικούς απασχολούμενους, όπως επίσης και για όσους εργάζονται εκ περιτροπής.

Η απόφαση Μπέζα που ερμηνεύει τον νόμο, αναγνωρίζει το δικαίωμα στους μισθωτούς να μην συγκεντρώνουν τον αριθμό των 25 ενσήμων σε περίπτωση ασθένειας, απεργίας, απόλυσης κλπ.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση