Νέα σελίδα ανοίγει σήμερα για την Τράπεζα Κύπρου, καθώς η μετοχή της επιστρέφει, μετά τον Μάρτιο του 2013, στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), σε παράλληλη διαπραγμάτευση με το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η τιμή εισαγωγής της μετοχής έχει καθοριστεί στα 24 σεντ, όσο ήταν και η τελευταία πράξη που διενεργήθηκε στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου, προτού ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της. 

Οι μετοχές, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία 0,10 ευρώ, θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά του ΧΑΚ με νέο κωδικό ISIN CY0104810110, με κωδικούς διαπραγμάτευσης ΤΡΚΥ/BOCY. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 8.922.377.345 μετοχές. 

Η μετοχή θα συμπεριληφθεί στους Χρηματιστηριακούς Δείκτες του ΧΑΚ, εφόσον πραγματοποιήσει συνεχή διαπραγμάτευση επί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ τα όρια ημερήσιας διακύμανσης της τιμής των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου δεν θα ισχύσουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης. 

Όταν η μετοχή διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά στα δύο χρηματιστήρια, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα είχε σημαντική παρουσία σε διάφορες χώρες και ένα διοικητικό συμβούλιο που εκπροσωπούσε κυρίως κύπριους μετόχους.
Το bail-in που ακολούθησε έχει αλλάξει δραματικά τη μετοχική της σύνθεση, οδηγώντας σε διεθνοποίηση της μετοχικής της βάσης και της διοίκησης της. Η μετοχικά διεθνοποιημένη Τράπεζα επικεντρώνει πλέον τις εργασίες της στην Κύπρο, έχοντας διαθέσει τις εργασίες της στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. 

Οι μέτοχοι της 15ης Μαρτίου 2013 κατέχουν σήμερα κοντά στο 0,3% του μετοχικού κεφαλαίου και η Εκκλησία Κύπρου δεν είναι πια μεγαλομέτοχος.

Σημαντικό μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στους "κουρεμένους" καταθέτες της και στους νέους μετόχους που συμμετείχαν σε πρόσφατη έκδοση κεφαλαίου και το 9,6% στην τέως Λαϊκή Τράπεζα. 

Σε δηλώσεις το πρωί στο ΡΙΚ ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ Νώντας Μεταξάς εξέφρασε την ετοιμότητα του Χρηματιστηρίου να δεχθεί την επιστροφή στο χρηματιστηριακό ταμπλό των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου."Το Χρηματιστήριο έχει κάνει όλες τις αναγκαίες προεργασίες για να είναι ομαλή η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας", διαβεβαίωσε ο κ. Μεταξάς. 

Ο κ. Μεταξάς είπε ότι παραδοσιακά ο τίτλος της Τράπεζας Κύπρου είχε τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα στο Xρηματιστήριο και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επιστροφή των μετοχών της Τράπεζας στο χρηματιστηριακό ταμπλό «θα αυξηθεί η ρευστότητα της αγοράς και πιθανό το επενδυτικό ενδιαφέρον».