Μείωση 1% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουμένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο της χώρας το γ΄ τρίμηνο φέτος, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριµήνου 2013.

Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε µείωση 1,4%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης, το γ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση 0,9%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε µείωση 0,3%.