Γράφει ο Παναγιώτης Παντελής

Έπειτα, από εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι επιχειρηματίες που απασχολούν προσωπικό είναι υποχρεωμένοι, σε πιθανή αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, να καταθέτουν Συμπληρωματικό ωραρίου για κάθε άτομο χωριστά.

Αναφορικά με την ως άνω υποχρέωση, η εγκύκλιος αναφέρει ότι δύναται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκδώσουν «δεύτερους» κωδικούς για το σύστημα της «ΕΡΓΑΝΗ» και για κάθε παράρτημα ξεχωριστά, ώστε να γίνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, από κάποιον μοναδικό χρήστη οι αλλαγές.

Προς διευκόλυνση σας, σας παραθέτουμε οδηγίες σχετικά με την απόκτηση των «δεύτερων» κωδικών και την κατάθεση του ως άνω εντύπου.

Οδηγίες

1. Κάνουμε εισαγωγή στο σύστημα της «ΕΡΓΑΝΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eservices.yeka.gr

2. Πληκτρολογούμε τους κωδικούς του ΙΚΑ και πατάμε «Είσοδος».

3. Επιλέγουμε «Εξωτερικοί Χρήστες Παραρτημάτων».

4. Επιλέγουμε το παράρτημα που θέλουμε να εκδώσουμε τους κωδικούς και συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα πεδία. Αναλυτικότερα, μπορούμε να επιλέξουμε ως username αυτό που μας προτείνεται από το σύστημα, ειδάλλως πληκτρολογούμε κάτι εμείς. Έπειτα, βάζουμε το password, το οποίο μπορεί να είναι από 8 έως 12 λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή πεζά), αριθμούς και χαρακτήρες (., _, !, #), με χρήση τουλάχιστον ενός από κάθε ομάδα. Επιλέγουμε το παράρτημα και έπειτα, γράφουμε το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι είτε του νόμιμου εκπροσώπου, είτε και ενός υπαλλήλου που θα το διαχειρίζεται, και πατάμε αποθήκευση. (Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όλα τα παραρτήματα.)

Εφόσον ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με την έκδοση των κωδικών μας, παραθέτουμε και οδηγίες για το πώς μπορούμε να καταθέσουμε το έντυπο «Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός».

1. Εισερχόμαστε στο σύστημα από την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, πληκτρολογούμε τους κωδικούς του παραρτήματος που θέλουμε να κάνουμε την τροποποίηση και έπειτα κάνουμε «κλικ» στο κουτάκι που αναγράφει «Σύνδεση με κωδικούς ΕΡΓΑΝΗ» .

2. Επιλέγουμε «ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ», έπειτα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και τέλος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ. ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟΣ»

3. Αφού εισέλθουμε, επιλέγουμε το παράρτημα που θέλουμε να κάνουμε την τροποποίηση, είδος κατάστασης «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ», συμπληρώνουμε τον ΑΦΜ του υπαλλήλου που θα δεχθεί την τροποποίηση, αναγράφουμε την ημερομηνία των αλλαγών, το καινούριο ωράριο, ή την μεταβολή του ρεπό κ.λ.π.

4. Επιλέγουμε «ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

5. Έπειτα επιλέγουμε «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

6. Ελέγχουμε για την ορθότητα των στοιχείων και πατάμε «ΥΠΟΒΟΛΗ»

7. Τέλος, αφού ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες, εκτυπώνουμε το «Συμπληρωματικό Πίνακα Ωραρίου».