Η απλούστευση των διαδικασιών στην αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, αναφορικά με τις συνθήκες για την υγιεινή, είναι ο επόμενος στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική νομοθεσία, μέσα στα χρόνια, έχει καταστεί αυστηρότερη από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολυδαίδαλου συστήματος για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Για τον λόγο αυτόν, τα συναρμόδια υπουργεία «διαγράφουν» γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκτιμάται ότι ανακοινώσεις θα γίνουν το προσεχές διάστημα.

Αυτά αναφέρθηκαν από τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας και Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργο Στεργίου στο πρώτο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας που διοργανώνει, σήμερα και αύριο, η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert.

Στην ομιλία του ο κ. Στεργίου, ανέφερε, ότι με τον περιορισμό της παρέμβασης του κράτους στην αγορά, οι επιχειρήσεις θα καταστούν περισσότερο υπεύθυνες με πιστοποίηση και συμμόρφωση σε πρότυπα. «Διαφορετικά η προσπάθεια θα υπονομευτεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις», συμπλήρωσε.

Ακόμη, είπε ότι η συμμόρφωση με τη συνδρομή τής HellasCert είναι καθοριστική για να γίνουν πιο εξωστρεφείς οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας Άγγελος Τόλκας, έκανε απολογισμό των δράσεων του συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες που έχει επιτύχει. Επόμενοι στόχοι, όπως είπε, είναι η διεύρυνση διαπίστευσης σε νέα πεδία όπως η πιστοποίηση φυσικών προσώπων, η διαμόρφωση εθνικών προτύπων και το Ελληνικό Σήμα, το πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και προστασίας του καταναλωτή και ένας «μετρονόμος» ενώ γνωστοποίησε ότι τον Μάιο του 2015 θα γίνει στην Ελλάδα η πανευρωπαϊκή διάσκεψη διαπίστευσης.