Η προθεσμία για τις δηλώσεις Ε9 λήγει αύριο 19 Δεκεμβρίου και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά παράταση. 

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται ζητείται παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015, «καθώς τα προβλήματα στο TAXISNET και ο μεγάλος αριθμός των δηλώσεων κατέστησαν μη επαρκή τον χρόνο που έχει δοθεί για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων» λεέι ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο, μετά την κατάθεση της διαμαρτυρίας των λογιστών φοροτεχνικών για τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουν προβλεφθεί για τη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών τους, ζητεί την τροποποίηση των περιπτώσεων των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 με αντικατάσταση της φράσης «19η Δεκεμβρίου 2014» με τη φράση «31η Ιανουαρίου 2015».

TAGS