Μικρή μείωση στο 25,5% από 26,6% σημείωσε η ανεργία το γ΄τρίμηνο του έτους με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.229.370.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μπορεί το ποσοστό της ανεργίας να μειώθηκε ωστόσο τα δομικά προβλήματα παραμένουν και απαιτούν ριζικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.229.370 άτομα και μειώθηκε κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,9% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2013, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.586.885 άτομα και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,5% σε σχέση µε το γ΄ τρίμηνο πέρυσι. 

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,2% το γ΄ τρίμηνο εφέτος από 31,3% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι) είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (22,6% από 24%). 

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-24 ετών (49,5% το γ΄ τρίμηνο εφέτος από 57,1% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι) και στα άτομα 25- 29 ετών (39,7% από 43,5%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 30- 44 ετών (24,7% από 25,9%), 45- 64 ετών (18,5% από 18,9%) και 65 ετών και άνω (9,3% από 8,2%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία (27,8% το γ΄ τρίμηνο εφέτος από 30,2% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι), η Δυτική Ελλάδα (27,5% από 28,9%) και η Αττική (27,1% από 28,8%). Ακολουθούν, η Δυτική Μακεδονία (26,7% από 32,1%), η Στερεά Ελλάδα (26% από 28,4%), η Ήπειρος (25,9% από 27,5%), η Θεσσαλία (25,4% από 25,1%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (23% από 27,1%), η Πελοπόννησος (23% από 22,4%), το Βόρειο Αιγαίο (21,6% από 20,8%), η Κρήτη (20,9% από 22,9%), οι Ιόνιοι Νήσοι (16,1% από 12,8%) και το Νότιο Αιγαίο (15,2% από 17,3%). 

Τέλος, το ποσοστό των «νέων ανέργων» (των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν) ανέρχεται στο 24% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 75,4% του συνόλου.