Προεδρικό διάταγμα ώστε τα επιμελητήρια να μπορούν να εγκρίνουν πιστοποίηση κλάδων και να έχουν ενεργό ρόλο στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στη Βουλή στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 «επιθυμούμε τα επιμελητήρια να ενταχθούν στον ενδιάμεσο φορέα για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Από εκεί είμαστε σε συνεννόηση με τον ενδιάμεσο φορέα, το 1% από τα προγράμματα αυτά να πηγαίνει στα επιμελητήρια, όχι μόνο για να επιβιώσουν οικονομικά, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατότητα στα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία αυτή. Άρα, στηρίζουμε από το ΕΣΠΑ τα επιμελητήρια και είναι σύμφωνοι όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων με αυτήν τη διαδικασία».

Για τους υπαλλήλους που δουλεύουν είτε ως στελέχη της ΜΟΔ είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι επεσήμανε ότι πρέπει να έχουν έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης σε όλα τα επίπεδα.

«Στο μισθολογικό επίπεδο έχουμε κάνει πρόταση, η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό -και χαίρομαι που χθες το βράδυ οι αρμόδιοι από το υπουργείο Οικονομικών την αποδέχθηκαν- έτσι ώστε να πληρώνεται από την τεχνική βοήθεια η διαφορά αυτή - μεταξύ των υπαλλήλων της ΜΟΔ και των δημοσίων υπαλλήλων - και να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάναμε μία συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη που δεν αποδέχτηκε το αίτημα ώστε οι αποσπασμένοι υπάλληλοι να πληρώνονται τη διαφορά από την τεχνική βοήθεια. Ωστόσο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ενημέρωσε ότι επεξεργάζεται το σύστημα αμοιβών στις υπηρεσίες ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες. Ελπίζω να μην έχουμε απώλεια πόρων από αυτή την εξέλιξη» όπως είπε ο υφυπουργός.