Σε 14,95% ανέρχεται πλέον το άμεσο ποσοστό της Alpha Bank επί των δικαιωμάτων ψήφου της Space Hellas AE από 19,33%. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Space Hellas ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η εταιρεία έλαβε γνωστοποίηση από την Alpha Bank, σύμφωνα με την οποία στις 16.12.2014, το άμεσο ποσοστό της επί των δικαιωμάτων ψήφου της Space Hellas AE από 19,33% κατήλθε σε 14,95%, λόγω πώλησης στην 100% θυγατρική της εταιρεία Ιονική Συμμετοχών ΑΕ. 

Το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε 965.256 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 6.456.530 μετοχών της εκδότριας εταιρείας. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το έμμεσο ποσοστό της Alpha Bank επί των δικαιωμάτων ψήφου της Space Hellas AE ανήλθε από 0% σε 4,38% που αντιστοιχεί σε 282.800 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί του συνόλου 6.456.530 μετοχών της εκδότριας εταιρείας.

TAGS