Αυτή την περίοδο που οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονται, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συναισθανόμενος το χρέος και την ευθύνη της προσφοράς, ενισχύει τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί  όλα αυτά τα χρόνια. 

Βασική στρατηγική του Ομίλου είναι η ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας μέσω δράσεων εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης, που δίνουν ανάσα ζωής στις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες όπου ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, εντός και εκτός Ελλάδος.  

Στόχος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι η υλική, οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη των ευπαθών ομάδων εντός και εκτός συνόρων, με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες και στην άγονη γραμμή, όπου συχνά δεν φτάνει η Πολιτεία.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013 ο Όμιλος επένδυσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εντός και εκτός Ελλάδος.  

Από την ίδρυσή του υποστήριξε δράσεις οι οποίες προωθούν αυτή την ιδέα, με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, την ΕΚΟ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ να αποτελούν ενεργά μέλη του Ελληνικού δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ήδη από το 2005.  

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ενεργά είναι εκείνοι όπου υπάρχει η μεγαλύτερη κοινωνική απαίτηση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διασφάλισης σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης, αλλά και ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας.  

Πρωτοπόρος στην ενίσχυση του Εθελοντισμού 

Υιοθετώντας το σύνθημα του Εθελοντισμού, ο Όμιλος θέτει ως προτεραιότητα σειρά προγραμμάτων εθελοντισμού και δράσεων αλληλεγγύης. Υλοποιεί προγράμματα Αιμοδοσίας που συντονίζουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενισχύοντας έτσι τις Τράπεζες Αίματος των νοσοκομείων με 500 φιάλες αίματος το χρόνο. 
Παράλληλα, διοργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις συλλογής τροφίμων, βιβλίων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την κρίση, βοηθώντας τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.   

Το περιβάλλον και η προστασία του στο επίκεντρο 

Κομβικής σημασίας πρόγραμμα που υλοποιούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης που ρίχνει άγκυρα σε εφτά νησιά της άγονης γραμμής, σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές, αλλά και στους κατοίκους των νησιών που επισκέπτεται. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στη θεωρία αλλά και στην πράξη για ζητήματα σχετικά με το σεβασμό και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, της αειφόρου ανάπτυξης και των μεθόδων διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας πόρων. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στο διάστημα Οκτώβριος – Μάιος. 

Στην οργάνωση των εργαστηρίων συνεργάζονται ΜΚΟ, μουσεία, πολιτιστικές ομάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα και φορείς που έχουν οικολογικά ενδιαφέροντα ή ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προσφορά εκτός Ελλάδας 

Στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πολυδιάστατο ρόλο του, ως κοινωνικός, πολιτιστικός και επιχειρηματικός εταίρος.  Με δραστηριοποίηση σε Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία, βελτιώνει το επίπεδο ζωής των γειτονικών μας χωρών, καθώς υποστηρίζει έργα δημιουργίας υποδομών. 

Με δωρεές και ενισχύσεις στην Κύπρο προς διάφορους κοινωνικούς φορείς και ευπαθείς ομάδες, ενισχύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ παρέχει μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης σε άπορους, άνεργους και πολύτεκνους. Ενδεικτικά είναι τα προγράμματα σίτισης που υλοποιεί, οι χορηγίες για την οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, όπως το Παγκόσμιο Σεμινάριο για την Οδική Ασφάλεια και τη Νεολαία, καθώς και η οικονομική ενίσχυση σωματείων και κοινωνικών φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ασθενών και Απόρων και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Λυκείου Νεοκλέους.  

Στη Βουλγαρία τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως εξέχων κοινωνικός εταίρος, συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ενίσχυση αθλητικών φορέων ή στην Εθνική Ομάδα Homeless World Soccer Cup, με σκοπό την ενεργοποίηση των αστέγων ώστε να αλλάξουν τρόπο ζωής. Αντίστοιχες οικονομικές δράσεις, χορηγίες και έμπρακτη στήριξη κοινωνικών προγραμμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, πραγματοποιούνται στο Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ.