Ανοικτή θα παραμείνει η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet για τις διορθώσεις στο Ε9 έως και τις 30 Δεκεμβρίου όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Επισήμως πάντως το υπουργείο δεν έδωσε παράταση της προθεσμίας που έληγε σήμερα. Σημειώνεται ότι η παράταση απαιτεί αλλαγή της σχετικής διάταξης του νόμου που απαιτεί κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή.