Την πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας υποβάθμισε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's.

Ο οίκος υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του Κιέβου σε  CCC+ από B- προηγουμένως, προέβη την Παρασκευή η S&P,  και το outlook σε αρνητικό από σταθερό. 

Ο οίκος αποδίδει την κίνησή του αυτή στις ανησυχίες για αδυναμία της ουκρανικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκταμίευση της δόσης από το ΔΝΤ, αλλά και την μείωση των αποθεματικών σε ξένο νόμισμα.

Παράλληλα προειδοποιεί πως η χρεοκοπία μπορεί να καταστεί αναπόφευκτη τους επόμενους μήνες αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, όπως για παράδειγμα αν δεν εξασφαλιστεί περαιτέρω διεθνής χρηματοπιστωτική στήριξη.