Αυξήθηκαν κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.

Από τις αρχές του 2014 οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο να ανέρχονται σε 12,5 δισ. Ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο ανέρχεται σε 72,775 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από αυτά τα 60,275 δισ. ήταν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2013.