Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Ειδικότερα, η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στο 5% από το 3,9% προηγουμένως, κυρίως λόγω της αύξησης των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,2% από 2,2% προηγουμένως, ενώ οι δαπάνες για επιχειρηματικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στο 8,9% από 7,1% προηγουμένως.

TAGS