Μείωση κατά 4,9% κατέγραψε το έλλειμμα του προϋπολογισμού στην Πορτογαλία στο πρώτο εννεάμηνο του 2015.

Για το σύνολο της χρονιάς η πορτογαλική κυβέρνηση προβλέπει ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στο 4,8% του ΑΕΠ, ότι δηλαδή θα είναι ανώτερο του στόχου (4%) που είχαν θέσει οι διεθνείς πιστωτές της Λισαβόνας, λόγω κυρίως της εφαρμογής στη χώρα του νέου τρόπου υπολογισμού των δημοσιονομικών μεγεθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βελτίωση που διαπιστώθηκε από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο οφείλεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων (+3,3%), που υπερέβη εκείνη των δαπανών (+1,6%). Το INE επισημαίνει επίσης την αύξηση κατά 5,8% των προβλεπόμενων εσόδων του δημοσίου από φόρους εισοδήματος και περιουσίας.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων καταγράφηκε την επομένη της νέας προειδοποίησης που απηύθυναν στη Λισαβόνα οι Βρυξέλλες, επικρίνοντας τη «χαλάρωση» των προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής στην Πορτογαλία μετά την έξοδο της χώρας τον Μάιο από το πρόγραμμα στήριξης.