Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στις κατά τόπους εφορίες όσοι κάτοχοι οχημάτων δεν θέλουν πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια διαβίωσης και φόρο πολυτελείας για το 2015.

Όσοι υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας»:

  • Για αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά, θα απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από τα τέλη κυκλοφορίας του 2015, τα οποία για όσα ΙΧ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 31-10-2010 κυμαίνονται από 22 έως 300 ευρώ.
  • Για αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1928 κυβικών εκατοστών, θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του ερχόμενου έτους, τα οποία κυμαίνονται από 660 έως 1.320 ευρώ, ενώ όσοι εξ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η-1-2006 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας το οικονομικό έτος 2016 (για το 2015). Γλιτώνουν ποσά που κυμαίνονται από 287 έως 3.820 ευρώ.
  • Θα απαλλαγούν από τα τεκμήρια διαβίωσης για το 2015, δηλαδή στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2016 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ τους.

Όσοι σκοπεύουν να καταθεσουν πινακίδες θα πρέπει να προσκομίσουν:

Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, πινακίδες κυκλοφορίας, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του Ι.Χ., αντίγραφο του εντύπου Ε9 ώστε να αποδεικνύεται πως υπάρχει θέση στάθμευσης (ή βεβαίωση ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος), αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2014.

Επιπλέον, στην αρμόδια ΔΟΥ θα ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να συμπληρώσουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφουν τα: επώνυμο ή επωνυμία, όνομα, όνομα πατρός, επάγγελμα, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, είδος και χρήση (Ι.Χ., επαγγελματικό κ.λπ., τόπος ακινησίας, περιφέρεια αστυνομικού τμήματος, ημερομηνία έναρξης ακινησίας και λόγοι που προκάλεσαν την ακινησία.

Όσοι πάντως καταθέσουν πινακίδες, εάν αποφασίσουν να τις πάρουν πίσω θα πληρώσουν το σύνολο των τελών κυκλοφορίας, αφού δεν κατατέθηκε τελικά η τροπολογία στη Βουλή για τους οδηγούς που θα μπορούσαν να πληρώσουν το αντίστοιχο μέρος για το υπόλοιπο του έτους.